הזמנה להציע הצעות / מכרז

פרסום הזמנה להציע הצעות / מכרז

פרסום מודעות הזמנה להציע הצעות בעיתון פרסום מודעת מכרז, הזמנה להציע הצעות, פרסום מכרזע"פ חוק חובת המכרזים התשנ"ב-1992

פרסום מודעות הזמנה להציע הצעות בעיתון, או מודעות מכרז כפי שנהוג לכנותן, נדרש מגופים ציבוריים לסוגיהם, עליהם חל חוק חובת המכרזים התשנ"ב-1992: משרדי הממשלה, חברות ותאגידים ממשלתיים, מערכת הביטחון, רשויות מקומיות, קופות החולים, מוסדות להשכלה גבוהה, מועצות דתיות וכיו"ב.

המקרים בהם חלה על הגופים הנ"ל חובת פרסום מודעות הזמנה להציע הצעות או פרסום מודעות מכרז בעיתון הם כדלקמן:

  • פרסום מודעות הזמנה להציע הצעות לגיוס עובדים חדשים לארגון.
  • פרסום מודעות הזמנה להציע הצעות לגיוס ספקים לביצוע עבודות או רכישת שירותים עבור הארגון.
  • פרסום מודעות הזמנה להציע הצעות לביצוע עסקות בטובין או במקרקעין, כל זאת בכפוף לכללים המפורטים בחוק ובתקנות הנלוות אליו.

פרסום מודעות הזמנה להציע הצעות בעיתון ע"פ חוק חובת המכרזים התשנ"ב-1992 צריך להתבצע בשני עיתונים לפחות: עיתון יומי אחד נפוץ בשפה העברית ועיתון אחד נוסף בשפה הערבית, או כל עיתון אחר המתאים לפרסום סוג המכרז הנדון – מקומי, כלכלי וכיו"ב – כפי שמפורט בתקנות.

תוכן המודעה – מכרזים לגיוס עסקים, רכישת שירותים וביצוע עסקות בטובין או במקרקעין.
בתוכנה לא אמורה מודעת הזמנה להציע הצעות להכיל את נוסח המכרז המלא, אלא את עיקריו: שם הגוף המזמין קבלת ההצעות, מספר המכרז, נושא המכרז, היכן ומתי ניתן לקבל את מסמכי המכרז המלאים והתמורה הנדרשת בעבורם, דרך הגשת ההצעות (דוא"ל, תיבת מכרזים וכיו"ב) והמועד האחרון להגשתן, הזמנה למפגש מציעים (אם מתקיים), ופרטים כלליים נוספים אודות המכרז, העשויים לעניין את המציעים הפוטנציאליים טרם ירכשו את מסמכי המכרז המלאים.

תוכן המודעה – מכרזים לגיוס עובדים חדשים
מודעות הזמנה להציע הצעות בנושא גיוס עובדים חדשים לארגון ("דרושים") אינן חייבות להכיל מידע נרחב אודות המשרות המוצעות, אלא את מספר המכרז ואת שם המשרה המוצעת, בתוספת הפנייה לאתר האינטרנט של הארגון בו ניתן למצוא את הפרטים המלאים אודות המשרה: תיאור התפקיד, דרישות המשרה וכו'. בנוסף לאלה – על המודעה להכיל את דרך הגשת המועמדות (כתובת דואר, דוא"ל וכו'), ואת המועד האחרון להגשת מועמדות. מובן שלמפרסם עומדת הזכות להוסיף פרטים אודות המשרות המוצעות ככל שימצא לנכון, אך לא חלה עליו חובה לעשות כן.

אדגו פרסום ושיווק
אדגו פרסום ושיווק מובילה בתחום הפרסום בעיתונות המודפסת כבר יותר מ- 25 שנים. עם מאות לקוחותינו הנאמנים נמנים גופים ציבוריים רבים עליהם חלה חובת פרסום מודעות הזמנה להציע הצעות בעתון, וכן מספר גדול של עורכי דין, לרבות משרדי עורכי הדין הגדולים והמובילים במדינה.

בכל הכרוך בפרסום מודעות הזמנה להציע הצעות בעתון – אדגו פרסום ושיווק תספק לארגונך פתרון מקצועי מלא המותאם בדיוק לצרכי הארגון ולמילוי חובתו בפני החוק. הצוות של אדגו יכין עבורך את המודעה, ייעץ לך בבחירת אפיקי הפרסום המתאימים וידאג לפרסומה בכל עיתון רצוי – במיומנות, ביעילות ובדייקנות!

פרסום מודעות הזמנה להציע הצעות בידיעות אחרונות, בישראל היום, בעיתון הארץ, בגלובס, בכלכליסט, בעיתון ערבי, בעיתון מקומי ובעצם… לפרסום מודעות הזמנה להציע הצעות בכל עיתון היוצא לאור בארץ – צוות אדגו פרסום ושיווק עומד לרשותכם וממתין לפנייתכם.

לפרסום מודעות הזמנה להציע הצעות או מודעות מכרז בכל עיתון שתזדקקו לפרסם בו, בתנאים הטובים ביותר.

לקבלת הצעת מחיר אטרקטיבית: 1800-800-557